Présentation du cabinet

Na individueel en vervolgens samen te hebben gewerkt in andere advocatenkantoren, besloten Réginald en Dimitri de Béco, Mafarda Ngako Poundé en Anthony Houthoofd hun krachten te bundelen om een multidisciplinaire structuur op menselijke schaal te vormen, met dezelfde waarden en een gemeenschappelijke visie van de verdediging.

Dit avontuur werd voortgezet na het vertrek van Me Réginald de Béco, die ere-advocaat werd, maar die een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis en de geest van het kantoor.

Het team van het kantoor DNH-Legal bestaat uit partners en jonge advocaten die met de partners werken of voor eigen hun rekening werken.

Dankzij de complementaire specialiteiten die door alle advocaten van het kantoor zijn ontwikkeld, bestrijkt het een breed scala aan rechtsgebieden, zoals het strafrecht, het familie- en familierecht, het handelsrecht, het contractenrecht, het vreemdelingenrecht en het burgerlijk aansprakelijkheids- of jeugdrecht.

Het kantoor is tweetalig, elk dossier in elk van deze materies kan in het Frans of Nederlands worden behandeld.

Het contact met de cliënten en de behandeling van de zaken kan ook in het Engels, Spaans, Italiaans en Duits gebeuren.